Favicon Svethardware.cz  Svět hardware   Fórum Favicon Svetmobilne.cz  Svět mobilně Favicon Svetaudia.cz  Svět audia Favicon TVFreak.cz  TV Freak   Fórum Společnost oXy Online s.r.o.

Neregistrovaný, před účastí na tomto fóru musíte potvrdit, že souhlasíte s dodržováním jeho pravidel.

Pravidla
Seznam všech pravidel

Zveme vás k členství v odborném diskuzním fóru Digimanie.cz a těšíme se na diskuze o všem, čím se zabýváme. Většina z vás nás - moderátory a administrátory - ani nezaregistruje, jelikož naším posláním je z pozadí udržovat bezproblémový chod tohoto fóra. Protože však názory lidí mohou být různé a někdy mohou vést i ke střetům, definovali jsme podmínky, jimiž se budeme řídit v případech, kdy vše neběží zcela hladce.


1.1 - Chování na fóru

1.1.1 - Pokud jste na fóru nový, přečtěte si tipy a triky v sekci Jste tu poprvé?
1.1.2 - Dodržujte základní pravidla slušného chování na internetu.
1.1.3 - Jsou jasně definovány tématické sekce, které je nutné dodržovat.
1.1.4 - Před založením tématu si ověřte, zda se daný problém už někde neřeší (další diskuze na již probírané téma by způsobovala chaos).
1.1.5 - Nepoužívejte neslušné výrazy. V krajních případech lze použít hvězdiček pro zakrytí hlavních částí slova. Moderátor má právo neslušné výrazy editovat, nebo příspěvek smazat.
1.1.6 - Každý uživatel je zodpovědný za své příspěvky na tomto fóru! Při porušení pravidel bude jeho příspěvek bez upozornění upraven, přesunut, nebo odstraněn.
1.1.7 - Fórum neslouží k debatám o článcích v magazínu Digimanie - k tomu slouží diskuze pod články.
1.1.8 - Je zakázáno vytvářet si a využívat na tomto fóru více profilů. Porušení tohoto může mít za následek udělení BANu (zamezení přístupu uživatele na fórum) a podrobné prozkoumání i přehodnocení jeho dosavadní činnosti.


1.2 - Příspěvky ani další obsah zadaný uživatelem (např. podpis nebo avatar) nesmí zahrnovat:

1.2.1 - Reklamu, propagaci nebo komerční obsah neschválený administrátory fóra (mezi to patří i odkazy na konkurenční servery).
1.2.2 - Obsah (nebo odkazy na něj) vulgární, osočující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, odporující zákonným normám a nařízením (warez apod.) nebo dobrým mravům.
1.2.3 - Obsah, jehož účelem je pouze vytvořit flamewar.
1.2.4 - Příspěvky se zjevnými nebo skrytými urážkami osob postižených, vyznávajících jiné náboženství nebo příslušníků jiné rasy apod.
1.2.5 - Obsah, jehož hlavním smyslem je posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
1.2.6 - Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.


1.3 - Moderátoři a administrátoři fóra

1.3.1 - O tom, zda příspěvky nebo další obsah zadaný uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám, rozhodují moderátoři nebo administrátoři fóra (pokud není u konkrétního případu stanoveno jinak).
1.3.2 - Moderátoři a administrátoři mají právo editovat, mazat a přesouvat příspěvky, které podle jejich názoru porušují výše uvedená pravidla. Při častém nebo soustavném porušování pravidel má moderátor nebo administrátor právo uživatele napomenout. Administrátor má právo na základě vlastního uvážení nebo na návrh moderátora uživateli snížit jeho hodnocení nebo mu udělit ban (dočasné nebo trvalé zamezení přístupu uživatele do fóra).
1.3.3 - Rozhodnutí moderátorů a administrátorů tohoto fóra je konečné.
1.3.4 - Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jednání moderátorů nebo administrátorů tohoto fóra jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv adresovaných moderátorům nebo administrátorům fóra, případně formou e-mailu. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení výše uvedených pravidel.


1.4 - Udržování pořádku na fóru

Pokud příspěvky nebo jiný obsah zadaný uživatelem nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, mají moderátoři a administrátoři právo:

1.4.1 - Závadnou část příspěvku smazat nebo editovat.
1.4.2 - Smazat nebo přesunout celý příspěvek (nebo téma) se závadným obsahem.
1.4.3 - Varovat uživatele porušujícího pravidla (žlutá karta).
1.4.4 - Napomenout uživatele porušujícího pravidla (červená karta) a udělit mu odpovídající počet trestných bodů, které mohou mít pro uživatele za následek omezení přístupu k funkcím fóra (odkaz na stránku s definicí systému udělování trestných bodů).
1.4.5 - Zamezit přístupu uživatele na fórum (ban).

Pokud podle názoru uživatele obsah některého z příspěvků na fóru porušuje výše uvedená pravidla, může využít možnost oznámení příspěvku, kterého se problém týká, vedení fóra (toto oznámení bude dostupné všem moderátorům a administrátorům, kteří posléze stížnost hromadně posoudí).


1.5 - Pravidla fotogalerie

1.5.1 - Maximální rozlišení fotky není omezené, ale pokud bude přesahovat 1024 px na šířku nebo 768 px na výšku, bude automaticky vytvořena zmenšenina coby náhled. Po kliknutí na zmenšeninu se zobrazí uploadovaný originál, který bude nadále k dispozici. Nedojde tak k nevratnému snížení kvality fotky.
1.5.2 - Maximální velikost fotografie je 4 MB (toto se netýká sekcí soutěže FotoVýzva, v kterých je maximální velikost 8 MB).
1.5.3 - Vkládat lze jen soubory s příponou jpg, jpeg, png a gif, jejichž název nesmí být delší než 100 znaků a obsahovat více než 1 tečku před příponou souboru.
1.5.4 - Každý registrovaný uživatel má pro své fotky k dispozici minimálně 100 MB prostoru.
1.5.5 - Do galerie může každý registrovaný uživatel vložit během 7 kalendářních dní maximálně 3 fotky. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude dotyčnému znemožněn upload dalších fotek, a to buď po časově omezenou dobu, nebo trvale. (upraveno 17.4.2016)
1.5.6 - Přidané fotografie do galerie může jejich autor kdykoli smazat (toto se netýká sekcí soutěže FotoVýzva, v kterých je možné fotografie smazat pouze v průběhu jednotlivých kol, po jejich ukončení už nikoli).
1.5.7 - Fotografie a jejich komentáře nesmí porušovat obecná pravidla tohoto fóra.
1.5.8 - Do galerie lze přidávat pouze své vlastní fotografie. Při zjištění porušení autorských práv uploadováním fotografie, na kterou nemá dotyčný autorská práva, dojde k jejímu smazání a udělení trestných bodů dotyčnému uživateli, což může vyústit v dočasné omezení jeho aktivit na tomto fóru a v galerii (podrobnosti jsou zde).
1.5.9 - Pro zařazení mezi nejlépe hodnocené fotky z celé galerie je vedle vysokého bodového hodnocení třeba, aby měla fotka minimálně 3 hlasy.
1.5.10 - Galerie Digimanie je určena pro upload kvalitních fotografií (z hlediska umělecké úrovně a technického provedení) a nikoli pro upload jakýchkoli fotografií. Nemá tedy stejný účel jako servery typu Rajče, Flickr nebo Picasa. Umělecky nezajímavé nebo technicky nepovedené fotografie mohou být přesunuty na skládku fotoodpadu, nebo smazány. Galerie je určena uživatelům s nadšením pro fotografování, kteří se chtějí ve své zálibě také zlepšovat a jsou tak ochotní přijímat i kritické komentáře od ostatních.
1.5.11 - Uživatelé nemohou komentovat a hodnotit pomocí hvězdiček fotografie ostatních, dokud nesplní následující podmínky: od jejich registrace uběhne více než 8 dní, v diskuzním fóru (nikoli u fotek v galerii) napíšou aspoň 2 komentáře (vyjma sekcí Bazar a Skládka odpadu, kde se komentáře nepočítají), jejich počet reputačních bodů neklesne pod 10 (což je výchozí stav). (upraveno 17.4.2016)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redakce ani provozovatel Digimanie nenese zodpovědnost za případný závadný obsah na fóru nebo ve fotogalerii, avšak vyhrazuje si právo diskuze a fotky moderovat podle zde definovaných pravidel.

2. Pravidla Bazaru

3. Pravidla pro podpisy

4. Pravidla reputačních bodů

5. Pravidla soutěže FotoVýzva

6. Pravidla Poradny

Pokud některé z pravidel porušíte, obdržíte žlutou nebo červenou kartu a budete muset znovu odsouhlasit jejich znění.

 Přečetl jsem si pravidla a souhlasím s jejich dodržováním.