Neregistrovaný, před účastí na tomto fóru musíte potvrdit, že souhlasíte s dodržováním jeho pravidel.

Pravidla
Seznam všech pravidel

Zveme vás k členství v odborném diskuzním fóru Digimanie.cz a těšíme se na diskuze o všem, čím se zabýváme. Většina z vás nás - moderátory a administrátory - ani nezaregistruje, jelikož naším posláním je z pozadí udržovat bezproblémový chod tohoto fóra. Protože však názory lidí mohou být různé a někdy mohou vést i ke střetům, definovali jsme podmínky, jimiž se budeme řídit v případech, kdy vše neběží zcela hladce.


1.1 - Chování na fóru

1.1.1 - Pokud jste na fóru nový, přečtěte si tipy a triky v sekci Jste tu poprvé?
1.1.2 - Dodržujte základní pravidla slušného chování na internetu.
1.1.3 - Jsou jasně definovány tématické sekce, které je nutné dodržovat.
1.1.4 - Před založením tématu si ověřte, zda se daný problém už někde neřeší (další diskuze na již probírané téma by způsobovala chaos).
1.1.5 - Nepoužívejte neslušné výrazy. V krajních případech lze použít hvězdiček pro zakrytí hlavních částí slova. Moderátor má právo neslušné výrazy editovat, nebo příspěvek smazat.
1.1.6 - Každý uživatel je zodpovědný za své příspěvky na tomto fóru! Při porušení pravidel bude jeho příspěvek bez upozornění upraven, přesunut, nebo odstraněn.
1.1.7 - Fórum neslouží k debatám o článcích v magazínu Digimanie - k tomu slouží diskuze pod články.
1.1.8 - Je zakázáno vytvářet si a využívat na tomto fóru více profilů. Porušení tohoto může mít za následek udělení BANu (zamezení přístupu uživatele na fórum) a podrobné prozkoumání i přehodnocení jeho dosavadní činnosti.


1.2 - Příspěvky ani další obsah zadaný uživatelem (např. podpis nebo avatar) nesmí zahrnovat:

1.2.1 - Reklamu, propagaci nebo komerční obsah neschválený administrátory fóra (mezi to patří i odkazy na konkurenční servery a inzeráty s účelem něco prodat). (aktualizováno 26.3.2018)
1.2.2 - Obsah (nebo odkazy na něj) vulgární, osočující, urážlivý, rasistický či jinak pobuřující, odporující zákonným normám a nařízením (warez apod.) nebo dobrým mravům.
1.2.3 - Obsah, jehož účelem je pouze vytvořit flamewar.
1.2.4 - Příspěvky se zjevnými nebo skrytými urážkami osob postižených, vyznávajících jiné náboženství nebo příslušníků jiné rasy apod.
1.2.5 - Obsah, jehož hlavním smyslem je posthunting (umělé zvyšování počtu příspěvků).
1.2.6 - Obsah zabývající se českou nebo zahraniční politikou.


1.3 - Moderátoři a administrátoři fóra

1.3.1 - O tom, zda příspěvky nebo další obsah zadaný uživatelem vyhovuje výše uvedeným podmínkám, rozhodují moderátoři nebo administrátoři fóra (pokud není u konkrétního případu stanoveno jinak).
1.3.2 - Moderátoři a administrátoři mají právo editovat, mazat a přesouvat příspěvky, které podle jejich názoru porušují výše uvedená pravidla. Při častém nebo soustavném porušování pravidel má moderátor nebo administrátor právo uživatele napomenout. Administrátor má právo na základě vlastního uvážení nebo na návrh moderátora uživateli snížit jeho hodnocení nebo mu udělit ban (dočasné nebo trvalé zamezení přístupu uživatele do fóra).
1.3.3 - Rozhodnutí moderátorů a administrátorů tohoto fóra je konečné.
1.3.4 - Jakékoli stížnosti, případně reklamace, na jednání moderátorů nebo administrátorů tohoto fóra jsou povoleny pouze formou soukromých zpráv adresovaných moderátorům nebo administrátorům fóra, případně formou e-mailu. Jakákoliv veřejná polemika na toto téma v rámci tohoto fóra se nepřipouští a je považována za porušení výše uvedených pravidel.


1.4 - Udržování pořádku na fóru

Pokud příspěvky nebo jiný obsah zadaný uživatelem nevyhovuje výše uvedeným podmínkám, mají moderátoři a administrátoři právo:

1.4.1 - Závadnou část příspěvku smazat nebo editovat.
1.4.2 - Smazat nebo přesunout celý příspěvek (nebo téma) se závadným obsahem.
1.4.3 - Varovat uživatele porušujícího pravidla (žlutá karta).
1.4.4 - Napomenout uživatele porušujícího pravidla (červená karta) a udělit mu odpovídající počet trestných bodů, které mohou mít pro uživatele za následek omezení přístupu k funkcím fóra (odkaz na stránku s definicí systému udělování trestných bodů).
1.4.5 - Zamezit přístupu uživatele na fórum (ban).

Pokud podle názoru uživatele obsah některého z příspěvků na fóru porušuje výše uvedená pravidla, může využít možnost oznámení příspěvku, kterého se problém týká, vedení fóra (toto oznámení bude dostupné všem moderátorům a administrátorům, kteří posléze stížnost hromadně posoudí).


1.5 - Pravidla fotogalerie

1.5.1 - Maximální rozlišení fotky není omezené, ale pokud bude přesahovat 1024 px na šířku nebo 768 px na výšku, bude automaticky vytvořena zmenšenina coby náhled. Po kliknutí na zmenšeninu se zobrazí uploadovaný originál, který bude nadále k dispozici. Nedojde tak k nevratnému snížení kvality fotky.
1.5.2 - Maximální velikost fotografie je 4 MB (toto se netýká sekcí soutěže FotoVýzva, v kterých je maximální velikost 8 MB).
1.5.3 - Vkládat lze jen soubory s příponou jpg, jpeg, png a gif, jejichž název nesmí být delší než 100 znaků a obsahovat více než 1 tečku před příponou souboru.
1.5.4 - Každý registrovaný uživatel má pro své fotky k dispozici minimálně 100 MB prostoru.
1.5.5 - Do galerie může každý registrovaný uživatel vložit během 7 kalendářních dní maximálně 3 fotky. Při opakovaném porušení tohoto pravidla bude dotyčnému znemožněn upload dalších fotek, a to buď po časově omezenou dobu, nebo trvale. (upraveno 17.4.2016)
1.5.6 - Přidané fotografie do galerie může jejich autor kdykoli smazat (toto se netýká sekcí soutěže FotoVýzva, v kterých je možné fotografie smazat pouze v průběhu jednotlivých kol, po jejich ukončení už nikoli).
1.5.7 - Fotografie a jejich komentáře nesmí porušovat obecná pravidla tohoto fóra.
1.5.8 - Do galerie lze přidávat pouze své vlastní fotografie. Při zjištění porušení autorských práv uploadováním fotografie, na kterou nemá dotyčný autorská práva, dojde k jejímu smazání a udělení trestných bodů dotyčnému uživateli, což může vyústit v dočasné omezení jeho aktivit na tomto fóru a v galerii (podrobnosti jsou zde).
1.5.9 - Pro zařazení mezi nejlépe hodnocené fotky z celé galerie je vedle vysokého bodového hodnocení třeba, aby měla fotka minimálně 3 hlasy.
1.5.10 - Galerie Digimanie je určena pro upload kvalitních fotografií (z hlediska umělecké úrovně a technického provedení) a nikoli pro upload jakýchkoli fotografií. Nemá tedy stejný účel jako servery typu Rajče, Flickr nebo Picasa. Umělecky nezajímavé nebo technicky nepovedené fotografie mohou být přesunuty na skládku fotoodpadu, nebo smazány. Galerie je určena uživatelům s nadšením pro fotografování, kteří se chtějí ve své zálibě také zlepšovat a jsou tak ochotní přijímat i kritické komentáře od ostatních.
1.5.11 - Uživatelé nemohou komentovat a hodnotit pomocí hvězdiček fotografie ostatních, dokud nesplní následující podmínky: od jejich registrace uběhne více než 8 dní, v diskuzním fóru (nikoli u fotek v galerii) napíšou aspoň 2 komentáře (vyjma sekcí Bazar a Skládka odpadu, kde se komentáře nepočítají), jejich počet reputačních bodů neklesne pod 10 (což je výchozí stav). (upraveno 17.4.2016)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redakce ani provozovatel Digimanie nenese zodpovědnost za případný závadný obsah na fóru nebo ve fotogalerii, avšak vyhrazuje si právo diskuze a fotky moderovat podle zde definovaných pravidel.


2. Ukončení sekce Bazar a zákaz inzerátů

26.3.2018 byla sekce Bazar ukončena. Společně s tím došlo k zákazu vytváření nových témat a příspěvků inzertního charakteru s účelem něco prodat.


3. Pravidla pro podpisy


3.1 - Není povolené obarvování textu na jinou barvu, než je černá (je zakázán vB kód [color]).
3.2 - Je možné vložit 1 obrázek o maximálních rozměrech 350 x 20 px (pouze statický, animovaný gif není povolený).
3.3 - Maximální povolená velikost textu na jednom řádku je velikost 2.
3.4 - Maximální povolený počet řádků v podpisu je 5 (vždy po 90 znacích je další text brán jako nový řádek).
3.5 - Maximální počet znaků je 500 (bez vB kódu).
3.6 - Podpis nesmí obsahovat nic, co by bylo v rozporu s pravidly tohoto fóra (tedy ani žádnou formu reklamy).
3.7 - Podpis se zobrazuje jen u 1. příspěvku svého uživatele v rámci jedné stránky.
3.8 - Podpis se zobrazuje jen uživatelům, kteří byli na fóru aktivní (něco napsali, přihlásili se...) v uplynulých 14 dnech.

Prvních 5 bodů je ošetřeno nastavením fóra a nelze je porušit. Pokud někdo poruší 6. bod, bude mu podpis upraven, nebo rovnou smazán.


4. Pravidla reputačních bodů


4.1 - Pokud Vás nějaký příspěvek zaujme, můžete za něj jeho autorovi přidat nebo odebrat reputační body (návod jak na to). Pokud tak učiníte, musíte vždy připojit komentář (typicky obsahující to, co Vás k tomu přimělo). Reputační body slouží pouze pro odměňování hodnotných/nežádoucích příspěvků. Pokud by je někdo rozdával nebo odebíral bezdůvodně bez vazby na pro fórum hodnotné/nežádoucí příspěvky (ať už ze známosti nebo z nepřátelství), bude to považováno za porušení pravidel udělování reputace.

4.2 - Počet reputačních bodů mohou ovlivňovat pouze uživatelé, kteří v rámci diskuzního fóra napsali minimálně 15 příspěvků a mají minimálně 10 reputačních bodů (což je výchozí počet, který obdrží každý nový uživatel).

4.3 - Každý má určitou úroveň reputačního vlivu, která ovlivňuje, kolik nejvíce může někomu jinému jedním kliknutím přidat/odebrat reputačních bodů. Úroveň vlivu má u každého na začátku hodnotu 1 (jedním klinutím se přidá/odebere 1 reputační bod). Po obdržení dalších 100 reputačních bodů se úroveň vlivu zvyšuje o 1.

V případě vyšší úrovně vlivu je třeba při udělování reputace volit s rozumem počet bodů, aby odpovídaly důležitosti/hodnotě hodnoceného příspěvku. Je zakázáno za všechno udělovat plný počet nehledě na kvalitu/přínos příspěvku - udělování reputace musí být smysluplné.

4.4 - Přidávat nebo odebírat reputační body je možné v 24hodinovém intervalu pouze 10 různým uživatelům.

4.5 - Opětovné přidání nebo odebrání reputačních bodů stejnému uživateli je možné až po ohodnocení 10 jiných uživatelů.

4.6 - Grafická prezentace počtu reputačních bodů zobrazující se například v příspěvcích pod avatarem je následující:
...jedno tmavě zelené políčko = 15 bodů
...jedno světle zelené políčko = 30 bodů
...jedno zlaté políčko = 60 bodů

4.7 - V následujících sekcích nelze u příspěvků ovlivňovat počet reputačních bodů: Bazar, Download, Volná témata, Skládka odpadu

4.8 - Na komentáře doprovázející udělování reputačních bodů se vztahují i obecná pravidla celého fóra. Urážky v komentářích jsou také porušením pravidel tohoto fóra.

4.9 - U členů s vyšším počtem reputačních bodů dochází k náhodné kontrole udělených bodů. Při zjištění porušení zde definovaných pravidel bude přistoupeno k odpovídajícím opatřením (červená karta, snížení reputace administrátorem, odebrání možnosti udělovat reputační body).


5. Pravidla soutěže FotoVýzva


Tato pravidla platí pro pořádání jednotlivých kol fotografické soutěže pojmenované jako FotoVýzva konané na webových stránkách internetového magazínu Digimanie, dále jen „FotoVýzva“. Tyto body popisují jasná a úplná pravidla pro konání FotoVýzvy, dále jen „Pravidla“.


5.1 – Pořadatelé

5.1.1 – Organizátorem FotoVýzvy je společnost oXy Online s.r.o., IČ: 274 04 129, DIČ: CZ27404129 se sídlem Zdaboř 570, 261 01 Příbram 5, dále jen „Organizátor“.
5.1.2 – U jednotlivých kol FotoVýzvy může figurovat i jiná firma jako spoluorganizátor (sponzor), dále jen „Spoluorganizátor“.
5.1.3 – Organizátor a Spoluorganizátor jsou pro účely FotoVýzvy dále společně označováni jako „Pořadatelé“.


5.2 – Obecná ustanovení

5.2.1 – Organizátor FotoVýzvy si vyhrazuje právo ji zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla (dále jen "Změna soutěže").
5.2.2 – Organizátor FotoVýzvy si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
5.2.3 – Z účasti ve FotoVýzvě jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora.
5.2.4 – Účastí ve FotoVýzvě se všichni účastníci zavazují dodržovat její Pravidla.


5.3 – Účast ve FotoVýzvě

5.3.1 – Pro možnost získání ceny musí mít účastník ve svém profilu v magazínu (po přihlášení klikněte v pravém sloupci na Změnit profil) vyplněné pravdivé kontaktní údaje (jméno, příjmení, ulici a číslo popisné, město, PSČ). Na jinou než v profilu uvedenou adresu v době vyhodnocení nebudou výhry zasílány.
5.3.2 – Je zakázáno účastnit se soutěže pomocí duplicitních profilů (takové fotografie nebudou brány v potaz).
5.3.3 – Přihlášení do soutěže FotoVýzva je technicky realizováno vyplněním tohoto formuláře dostupného na webové stránce magazínu pořádajícího FotoVýzvu a odesláním fotografie i zadaných údajů, dále jen „Účast ve FotoVýzvě“.
5.3.4 – Není povoleno účastnit se s fotografiemi jiných autorů. V případě porušení tohoto bodu dojde k trvalému vyřazení ze soutěže.


5.4 – Kritéria pro zařazení fotografie do soutěže

5.4.1 – Rozlišení: delší strana musí mít minimálně 1600 px
5.4.2 – Maximální velikost: 8 MB
5.4.3 – Formát: JPG
5.4.4 – Téma: je vždy uvedeno v oznámení daného kola
5.4.5 – Účastník může do každého kola zařadit maximálně 3 fotografie
5.4.6 – Musí se jednat o vlastní tvorbu
5.4.7 – Musí mít nějakou kvalitativní úroveň (technicky vyloženě nepovedené fotografie budou vyřazeny)
5.4.8 – Nesmí se jednat o fotomontáž (v případě zjištění tohoto bude fotografie vyřazena)
5.4.9 – Obsah fotografie nesmí být v rozporu s obecnými pravidly tohoto fóra (odstavec 1.2). Pokud je téma spojené s nějakým výrobcem, je povolena jeho propagace.
5.4.10 – Upload musí být proveden v termínu, který je stanoven pro dané kolo.
5.4.11 – S fotografií už jednou zařazenou do FotoVýzvy nelze soutěžit v dalších kolech.


5.5 – Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

5.5.1 – Účastí ve FotoVýzvě každý účastník výslovně uděluje souhlas s tím, že Organizátor je oprávněn prostřednictvím svých zaměstnanců zpracovávat jeho osobní údaje a užít jeho jména a dalších osobních údajů ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány zvukové a obrazové záznamy projevů osobní povahy účastníka. Zaměstnanci Organizátora jsou vázáni povinností zachovávat mlčenlivost.
5.5.2 – Souhlas účastníka FotoVýzvy se zpracováním údajů, udělený podle těchto pravidel, je dobrovolný a může být kdykoliv v průběhu FotoVýzvy odvolán. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje účastníka zlikvidovány a účast ve FotoVýzvě tím pro něj končí.
5.5.3 – Organizátor tímto informuje každého účastníka FotoVýzvy, který poskytl nebo poskytne své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „Zákon“). Osobní údaje účastníků jsou shromažďovány prostřednictvím elektronických nosičů informací, v rozsahu účastníkem poskytnutých údajů, pouze za účelem provedení FotoVýzvy. Mohou být poskytnuty subjektu, jenž poskytl do FotoVýzvy výherní ceny, a to pouze za účelem propagačním.
5.5.4 – Účastník má ve svém profilu přístup k jeho osobním údajům a má možnost jejich opravy nebo doplnění. Účastník má právo požadovat odstranění porušení povinností Organizátora FotoVýzvy jiným způsobem ve smyslu § 11 a § 21 Zákona.


5.6 – Udělení práv

5.6.1 – Účastí ve FotoVýzvě souhlasí účastník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů (dále jen „Data“) do databáze Pořadatelů, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Pořadatelů, jakož i se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.
5.6.2 – Podmínkou účasti ve FotoVýzvě je vytvoření autorského díla (fotografie) podle zákona č. 121/2000 Sb. účastníkem, dále jen „Dílo“.
5.6.3 – Účastí ve FotoVýzvě uděluje účastník Pořadatelům souhlas s úpravami a užitím Díla pro marketingové účely spojené s propagací Organizátorem vydávaných médií a navazujících aktivit, např. (ne však výhradně) magazínu Digimanie, fotografické soutěže FotoVýzva atd., a to zdarma, neomezeně časem i teritoriem.
5.6.4 – Účastník svou Účastí ve FotoVýzvě prohlašuje, že práva k užití Díla mu patří a že ručí za škody, které by Pořadatelům vznikly v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení, nebo v důsledku nerespektování autorských práv ze strany autora.
5.6.5 – Účastník svou Účastí ve FotoVýzvě prohlašuje, že má od všech osob v Díle se případně vyskytujících nebo s ním jinak spojených souhlas s užitím Díla v rámci FotoVýzvy.


5.7 – Vyhodnocení FotoVýzvy

5.7.1 – Vyhodnocení každého kola soutěže předchází dvě hodnoticí kola, v kterých se posuzují do soutěže zařazené fotografie.
5.7.2 – 1. hodnoticí kolo: Komise sestavená z redakce Digimanie a případně i spoluorganizátora oboduje zařazené fotografie (od 1 do 5 bodů), na základě čehož se 10 nejlepším fotografiím podle pořadí udělí základní body:

1. a 2. v pořadí = 10 bodů
3. a 4. v pořadí = 8 body
5. a 6. v pořadí = 6 body
7. a 8. v pořadí = 4 body
9. a 10. v pořadí = 2 bod

5.7.3 – 2. hodnoticí kolo: V druhém pondělí daného měsíce bude zveřejněn formulář, v němž bude možné po dobu 10 dní ohodnotit 10 nejlepších fotografií z 1. hodnoticího kola. Formulář bude dostupný (včetně zobrazování upoutávky) pouze aktivním uživatelům fóra Digimanie splňujícím tyto podmínky:
– mají aspoň 10 reputačních bodů (což je výchozí počet)
– mají aspoň 3 příspěvky v sekcích, kde se započítávají (platný počet má každý u sebe v profilu)
– zaregistrovali se více než 60 dní před startem 2. hodnoticího kola

Dále dojde k ověření účasti a budou vyřazena hodnocení od:
– autorů 10 fotografií ve finálové desítce
– členů komise (jejich hlasy budou zohledněné v základních bodech)

Pak se k hodnocením pomocí formuláře přičtou základní body od komise (viz výše) a následně se zveřejní finálové pořadí od někoho z redakce Digimanie. Zároveň bude i zveřejněno téma s jednotlivými hodnoceními z 2. hodnoticího kola (do té doby bude ve skryté sekci).

5.7.4 – Vyhodnocení každého kola soutěže bude zveřejněno v tomto tématu krátce po ukončení 2. hodnoticího kola, nejpozději však do 14 dní od jeho ukončení.


5.8 – Výhra a její předání

5.8.1 – Pro každé jednotlivé kolo FotoVýzvy může být vypsána výhra či více výher, dále jen „Výhra“.
5.8.2 – Nárok na Výhru získá účastník, který se ve vyhodnocení daného kola soutěže umístí na pozici odpovídající dané Výhře, dále jen "Výherce".
5.8.3 – Organizátor bude Výherce o jeho umístění informovat kromě jeho jmenování ve vyhodnocení také pomocí e-mailu odeslaného na adresu v jeho profilu. Pokud Výherce do 14 dnů na tento e-mail neodpoví, nebo nezkontaktuje Organizátora jiným způsobem, jeho nárok na Výhru zaniká.
5.8.4 – Výherce bere na vědomí, že předání Výhry může být ze strany Organizátora podmíněno podpisem darovací smlouvy.
5.8.5 – Výhra bude Výherci bezplatně odeslána pomocí přepravní služby DPD na adresu v rámci ČR uvedenou v jeho profilu v době vyhodnocení soutěže. Do zahraničí (včetně SR) bude Výhra odeslána s tím, že si Výherce zaplatí pomocí dobírky přepravu, na což bude předem upozorněn.
5.8.6 – Účastí v soutěži každý účastník akceptuje, že Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu Výher, že Výhry nejsou soudně vymahatelné a nelze za ně požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné odměny, než je Pořadately stanovena.
5.8.7 – Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry odměnami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher v případě, že mu Výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být předány Výhercům v souladu s těmito Pravidly.
5.8.8 - Záruka není na Výhru poskytována. V případě závady nechť Výherce informuje Organizátora soutěže a ten osloví Spoluorganizátora, který Výhru věnoval, zda by ji nevyměnil za jinou nebo neopravil, ale jestli tak učiní, bude záviset pouze na jeho ochotě (nelze po Pořadatelích cokoli vymáhat).


5.9 – Závěrečná ustanovení

5.9.1 – Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem zahájení konkrétního kola FotoVýzvy.
5.9.2 – Změna pravidel je vyhrazena (každá změna bude oznámena v tomto tématu).6. Pravidla Poradny


6.1 - Sekce Poradna je dostupná v dolní části homepage fóra.

6.2 - Po vstupu do Poradny se zobrazí aktuální dotazy. Po kliknutí na tlačítko Nové téma se nepřihlášenému čtenáři objeví formulář s těmito položkami:

* Pole pro jméno nebo přezdívku (povinné)
* Roletové menu pro výběr tematické oblasti (povinné)
* Velké pole pro dotaz (povinné)
* Velké pole pro techniku, které se dotaz týká (nepovinné)

Povinné položky je třeba vyplnit, aby mohl být dotaz snadno zodpovězen. Přihlášení zde zakládat dotazy nemohou (pro ně je určeno celé fórum).

6.3 - Po odeslání formuláře se v Poradně dotaz hned objeví a jeho tvůrce je na něj přesměrován (může si uložit odkaz a pak kontrolovat odpovědi).

6.4 - Protože je ve formuláři definována tematická oblast, nejsou v Poradně podsekce (témata mají v nadpisu uvedenou oblast a svou stručnou definici).

6.5 - Nepřihlášeným se zobrazují pouze témata vytvořená v posledních 14 dnech. Po 1 týdnu jsou uzamčena, pro řešení dlouhodobějších záležitostí je třeba se registrovat. Témata se nemažou, takže pokud má uživatel v profilu nastavené zobrazování témat nehledě na dobu vytvoření, budou se mu zobrazovat všechna.

6.6 - V Poradně je zachováno počítání příspěvků a možnost udělování reputace za příspěvky registrovaným.

6.7 - Pro napsání dotazu lze používat tento odkaz. Pro použití Poradny tak není třeba znát rozhraní fóra.

6.8 - Pokud se v Poradně objeví příspěvek porušující pravidla fóra (a tedy i Poradny - např. žádost o pomoc bez doprovodných informací), bude smazán.

V Poradně mohou naši čtenáři v případě problémů získat cenné rady bez nutnosti registrace. Slouží ale jen pro jednorázové záležitosti. Pokud chcete dlouhodobě těžit ze vstřícnosti, znalostí a zkušeností naší komunity, zaregistrujte se (zpřístupní se Vám i množství funkcí, jež jsou neregistrovaným odepřeny).

Pokud některé z pravidel porušíte, obdržíte žlutou nebo červenou kartu a budete muset znovu odsouhlasit jejich znění.

 Přečetl jsem si pravidla a souhlasím s jejich dodržováním.