Monost upozornit na zvadn pspvek

U kadho pspvku je v levm dolnm rohu pod informacemi o autorovi ikonka trojhelnku s vykinkem. Po pejet kurzorem se zobraz Oznmit pspvek veden fra.

Pokud na ni kliknete, zobraz se strnka s textovm polem, kam budete moci napsat dvod upozornn. Pak jen sta stisknout tlatko "Odeslat oznmen" a administrtorm fra se o tom pole soukrom zprva a zrove se ve skryt sekci pro administrtory a modertory vytvo stejn upozornn. Upozornn tak neunikne pozornosti.


Bodov systm - lut a erven karty

Clem je udrovn podku a rovn diskuz. Pokud uivatel poru pravidla, modertor nebo administrtor mu udl lutou kartu (varovn) a pokud poru pravidla znovu, bude mu udlena erven karta (napomenut) s trestnmi body (jejich poet i doba platnosti zvis na zvanosti pestupku). Uivatel o tom automaticky obdr soukromou zprvou od toho, kdo kartu udlil. Pokud nebude s udlenm karty souhlasit, m pouze monost napsat soukromou zprvu tomu, kdo mu ji udlil - stovn si veejn na fru je v rozporu s pravidly (mohl by za to dostat dal kartu). Po dosaen uritho mnostv trestnch bod budou jeho mon aktivity na fru na uritou dobu omezeny, ppadn pokud bude opakovan poruovat pravidla, mu budou zcela odebrny.

U pspvku, kvli ktermu byla karta udlena, se v pravm dolnm rohu karta zobraz (po kliknut na ni se zobraz podrobnosti). V uivatelskm panelu se dle uivateli zobraz poslednch 5 zskanch karet (stejn jako informace o udlench kartch ve vech jeho pspvcch vlevo pod avatarem) s odkazy na pspvky a informacemi o dob udlen, dlce platnosti, potu trestnch bod, dvodu udlen a o tom, kdo udlen provedl.V pravm dolnm rohu se zobraz lut (varovn) nebo erven karta (napomenut s trestnmi body)


Pestupky, za kter se karty udluj

Kad karta m svou dobu platnosti, je se li podle zvanosti

 • Poruen pravidel chovn na fru (poet bod: 1, platnost: 15 dn)
 • Pspvky mimo tma (OT) (poet bod: 1, platnost: 15 dn)
 • Vulgrn vyjadovn (poet bod: 1, platnost: 15 dn)
 • Poruen pravidel Bazaru (poet bod: 2, platnost: 15 dn)
 • Zakldn duplicitnch tmat/pspvk (poet bod: 2, platnost: 15 dn)
 • Neplacen reklama (poet bod: 3, platnost: 20 dn)
 • Uren ostatnch len fra (poet bod: 4, platnost: 30 dn)

Pokud dojde k optovnmu udlen erven karty v dob, kdy jet nevyprela platnost t pedchoz, platnost nov udlen erven karty se prodluuje o zbvajc dobu platnosti t pedel. Nap. pokud uivatel obdr ervenou kartu za poruen pravidel Bazaru (s dlkou platnosti 15 dn) a za 2 dny tento pestupek provede znovu, nov erven karta nebude mt platnost 15 dn, ale 28 dn.


Opakovan poruovn pravidel - omezen aktivit

Po dosaen 4 platnch trestnch bod bude uivatel automaticky peazen (do doby, ne se jeho poet trestnch bod sn pod 4) do skupiny s tmito omezenmi:

 • V galerii nelze hodnotit a komentovat fotografie ostatnch
 • V galerii nelze pidvat nov fotografie nebo editovat a mazat vlastn fotografie
 • V galerii nelze vytvet vlastn sekce
 • V Bazaru nelze vytvet tmata a pspvky
 • Nelze nastavit skryt reim (uivatel bude stle viditeln)
 • Nelze pouvat soukrom zprvy
 • Nelze ostatnm pidvat nebo ubrat reputan body
 • Nelze pidvat tagy k tmatm ostatnch, vytvet nov tagy a mazat tagy u svch tmat
 • Nelze vytvet spoleensk skupiny
 • Nelze hlasovat v anketch a ani vytvet nov

Pokud bude uivatel stle poruovat pravidla, bude po dosaen 8 platnch trestnch bod automaticky peazen do skupiny s odebranmi monostmi aktivit minimln na 1 msc (namsto obsahu fra se mu bude zobrazovat jen info o BANu). Doba omezen aktivit me bt podstatn del v ppad opakovn pestupku.

Pklad: Pokud uivatel 2x za sebou poru pravidla Bazaru, bude peazen do skupiny s omezenmi monostmi aktivit a pokud stejn pestupek provede jet 2x, bude peazen minimln na 1 msc do skupiny s odebranmi monostmi aktivit (= BAN). Posledn erven karta by mla dobu platnosti podle toho, v jakch intervalech dolo k zskn jednotlivch ervench karet.