Tituly uivatel

Kad uivatel m na fru njak titul, kter odr poet jeho pspvk podle nsledujcho pravidla:

Novek: 0 - 49 pspvk
Obasn diskutr: 50 - 149 pspvk
Pravideln diskutr: 150 - 299 pspvk
Obyvatel Digimanie: 300 - 599 pspvk
Starousedlk Digimanie: 600 a vce pspvk

Pspvky se zapotvaj tm ze vech sekc a na pr vjimek:Dal tituly jsou nsledujc:

Administrtor: m zodpovdnost za celkov dn na fru a jeho provoz
Redaktor/Modertor: redaktor Digimanie s pravomocemi modertora v uritch sekcch
Redaktor: redaktor Digimanie bez jakchkoli pravomoc modertora
Modertor: m zodpovdnost za podek a dodrovn pravidel v uritch sekcch
estn len: pro frum njakm zpsobem dleit osoba
Pods: pro frum njakm zpsobem dleit ale nevyzpytateln osoba


Reputan body (hodnocen uivatel)

Pokud Vs njak pspvek zaujme, a u pozitivn nebo negativn, mete za nj jeho autorovi pidat nebo odebrat reputan body. V takovm ppad muste pipojit koment, co Vs k tomu pimlo.

U pspvk se pod avatarem zobrazuje poloka "Reputan body:", za kterou nsleduje seln vyjden jejich potu a obrzek dvou ipek (erven a zelen), jen je odkazem pro pidn nebo odebrn reputanch bod (stejnou funkci m ne umstn ikonka vah). Po kliknut na obrzek se ipkami se zobraz nabdka:

  • Kladn, zvyuji jeho autorovi poet reputanch bod
  • Zporn, sniuji jeho autorovi poet reputanch bod
  • Pidat nebo ubrat X bod - zde je mon z roletovho menu vybrat, kolik bod chcete udlit. Automaticky je pednastaven 1 bod (max. poet odpovd Va rovni vlivu).


Pro pochopen veho ve spojitosti se systmem udlovn reputanch bod nahldnte na jejich pravidla. Jedn se o prostedek k tomu, aby si mohli lenov fra navzjem hodnotit sv pspvky (a tedy i pnos pro frum).