Tituly uživatelů

Každý uživatel má na fóru nějaký titul, který odráží počet jeho příspěvků podle následujícího pravidla:

Nováček: 0 - 49 příspěvků
Občasný diskutér: 50 - 149 příspěvků
Pravidelný diskutér: 150 - 299 příspěvků
Obyvatel Digimanie: 300 - 599 příspěvků
Starousedlík Digimanie: 600 a více příspěvků

Příspěvky se započítávají téměř ze všech sekcí až na pár výjimek:Další tituly jsou následující:

Administrátor: má zodpovědnost za celkové dění na fóru a jeho provoz
Redaktor/Moderátor: redaktor Digimanie s pravomocemi moderátora v určitých sekcích
Redaktor: redaktor Digimanie bez jakýchkoli pravomocí moderátora
Moderátor: má zodpovědnost za pořádek a dodržování pravidel v určitých sekcích
Čestný člen: pro fórum nějakým způsobem důležitá osoba
Poděs: pro fórum nějakým způsobem důležitá ale nevyzpytatelná osoba


Reputační body (hodnocení uživatelů)

Pokud Vás nějaký příspěvek zaujme, ať už pozitivně nebo negativně, můžete za něj jeho autorovi přidat nebo odebrat reputační body. V takovém případě musíte připojit komentář, co Vás k tomu přimělo.

U příspěvků se pod avatarem zobrazuje položka "Reputační body:", za kterou následuje číselné vyjádření jejich počtu a obrázek dvou šipek (červená a zelená), jenž je odkazem pro přidání nebo odebrání reputačních bodů (stejnou funkci má níže umístěná ikonka vah). Po kliknutí na obrázek se šipkami se zobrazí nabídka:

  • Kladně, zvyšuji jeho autorovi počet reputačních bodů
  • Záporně, snižuji jeho autorovi počet reputačních bodů
  • Přidat nebo ubrat X bodů - zde je možné z roletového menu vybrat, kolik bodů chcete udělit. Automaticky je přednastaven 1 bod (max. počet odpovídá Vaší úrovni vlivu).


Pro pochopení všeho ve spojitosti se systémem udělování reputačních bodů nahlédněte na jejich pravidla. Jedná se o prostředek k tomu, aby si mohli členové fóra navzájem hodnotit své příspěvky (a tedy i přínos pro fórum).