www.digimanie.cz
>
>
>

Fotografický blesk na cestě časem – 7. díl

Fotografický blesk na cestě časem – 7. díl
, , článek
Správná expozice bleskem dokáže pořádně potrápit nejednoho fotografa, a proto jsme se ve dvou minulých dílech věnovali právě jí. Dnes problematiku expozice bleskem dokončíme a zaměříme se na limitní stavy náseku, kdy má problémy se svým výkonem. A základním parametrem pro fotografy je v tomto případě směrné číslo.
reklama
Na začátek zopakujme, že tři zásadní úkoly při práci s bleskem jsou:
  1. Vyřešit expozici bleskem
  2. Vyřešit barvu blesku
  3. Vyřešit stíny a lesky způsobené světlem blesku

V předminulém díle jsme se věnovali bodu 1. a konkrétně hledání popředí automatikou blesku (1.1) a expozici na střední šedou (1.2). V minulém díle jsme popsali vyvážení světla blesku s existujícím trvalým světlem na scéně (1.3) a dnes problematiku expozice bleskem dokončíme limitními stavy blesku.


1.4. Směrné číslo blesku neboli limity výkonu blesku


I když automatika blesku díky aplikaci předblesku správně najde popředí snímku, což není úloha snadná, nalezené popředí je v průměru alespoň přibližně středně šedé a fotograf či automatika zvládne vyvážit blesk s trvalým světlem na pozadí, tak stále není z hlediska expozice snímku bleskem vyhráno. Snadno lze totiž narazit na limitní stavy blesku, a to buď (a častěji) na horní limit jeho světelného výkonu, či méně často na spodní limit jeho výkonu.
Tento snímek byl pořízen v noci s bleskem na vzdálenost řádově 15 metrů. Při podobných vzdálenostech je ale třeba pečlivě hlídat horní limit výkonu blesku, jinak by byl snímek silně podexponován. Vyšší ISO a otevřená clona dosah blesku prodlouží – proč se dozvíte dále.


Směrné číslo

Směrné číslo (Guide Number, GN) je základní parametr blesku, který sděluje sílu jeho záblesku. Je to jakási obdoba Wattů u běžných žárovek avšak uzpůsobená a praktická pro fotografické použití. Maximální směrné číslo potom určuje nejsilnější možný záblesk blesku a adekvátně minimální směrné číslo určuje nejslabší možný záblesk daný limitem regulační elektroniky.

Směrné číslo je fotograficky nesmírně praktická veličina, a i když nevychází ze standardních jednotek soustavy SI, tak je pro fotografickou praxi snadná a názorná. Směrné číslo je definováno pro ISO 100 jako součin clonového čísla a vzdálenosti, ve které je blesk schopen správně exponovat popředí. Jinými slovy odpovídá na otázku: „Jakou silou musí blesknout blesk, aby při ISO 100 a clonovém čísle F byl předmět ve vzdálenosti D správně exponován?“.

Směrné číslo (GN) = Vzdálenost v metrech (D) x Clonové číslo (F)


Pokud použijete ve výpočtu maximální možné směrné číslo vašeho blesku, tak odpoví snadno i na otázku dosahu vašeho blesku pro ISO 100:

Max. dosah blesku [m] = Maximální směrné číslo blesku / Clonové číslo (F)
Směrné číslo GN označuje potřebnou sílu záblesku, aby středně šedé popředí ve vzdálenosti D při clonovém čísle F a ISO 100 bylo správně exponované.


Při vyšší hodnotě ISO než je 100 se nesmí zapomenout na zákon převrácených čtverců, a proto zdvojnásobení ISO nezdvojnásobí vzdálenost! Protože světla ve dvojnásobné vzdálenosti je 4x méně, tak se vzdálenost zdvojnásobí až při 4x vyšším ISO. Proto se dosah blesku nijak výrazně se zvyšováním ISO nezvyšuje. Vše ukážou praktické tabulky:


ISO 100
Vzdálenost v metrech
Clonové číslo
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
2,8
3
6
8
11
14
17
20
28
42
56
4
4
8
12
16
20
24
28
40
60
80
5,6
6
11
17
22
28
34
39
56
84
112
8
8
16
24
32
40
48
56
80
120
160
11
11
22
33
44
55
66
77
110
165
220
16
16
32
48
64
80
96
112
160
240
320

ISO 200
Vzdálenost v metrech
Clonové číslo
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
2,8
2
4
6
8
10
12
14
20
30
40
4
3
6
9
11
14
17
20
29
43
57
5,6
4
8
12
16
20
24
28
40
60
80
8
6
11
17
23
29
34
40
57
86
114
11
8
16
24
31
39
47
55
79
118
157
16
11
23
34
46
57
69
80
114
171
229

ISO 400
Vzdálenost v metrech
Clonové číslo
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
2,8
1
3
4
6
7
8
10
14
21
28
4
2
4
6
8
10
12
14
20
30
40
5,6
3
6
8
11
14
17
20
28
42
56
8
4
8
12
16
20
24
28
40
60
80
11
6
11
17
22
28
33
39
55
83
110
16
8
16
24
32
40
48
56
80
120
160

ISO 800
Vzdálenost v metrech
Clonové číslo
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
2,8
1
2
3
4
5
6
7
10
15
20
4
1
3
4
6
7
9
10
14
21
29
5,6
2
4
6
8
10
12
14
20
30
40
8
3
6
9
11
14
17
20
29
43
57
11
4
8
12
16
20
24
28
39
59
79
16
6
11
17
23
29
34
40
57
86
114
Tabulky ukazují potřebné směrné číslo blesku (zaokrouhlené na celé číslo) zajišťující správnou expozici bleskem v určité vzdálenosti pro určité clonové číslo a ISO.


Směrné číslo blesku najdete vždy v jeho technických parametrech. U jednoduchých kompaktů však výrobci nematou laikům hlavy a uvádějí přímo dosah blesku pro plně otevřenou clonu daného kompaktu a obvykle i vyšší ISO - např. 400. Díky tomuto „triku“ vychází dosah blesku přijatelný a obvykle kolem 4 až 10 metrů.
U kompaktních fotoaparátů (na snímku vlevo Olympus FE-5000) se směrné číslo obvykle neudává a udává se přímo dosah blesku (zde 4 metry) a rozumí se pro otevřenou clonu (zde f/3.5) a ISO obvykle 400. Z toho vyplývá směrné číslo blesku 4*3,5/2=7.
U DSLR se běžně udává směrné číslo interního blesku (na snímku Nikon D90, který má směrné číslo 12).
Směrné číslo externích systémových blesků bývá kolem 50 – na snímku nejsilnější blesk Canon Speedlite 580EX, který má směrné číslo 58 při ohnisku 105 mm.
Jsou však k dispozici i velké externí blesky alternativních výrobců, které nabízejí i vyšší směrná čísla. Na snímku Mecablitz 76 MZ-5 firmy Metz, který má směrné číslo 76 na ohnisku 105 mm.


Pomocí směrného čísla blesku je možné snadno určit, že:
  1. Z maximálního směrného čísla blesku vyplývá první limit expozice bleskem, a sice maximální vzdálenost (ta závisí na nastaveném ISO a clonovém čísle), v které je možné bleskem dobře exponovat. Jinými slovy – bude-li předmět dál než v této vzdálenosti, bude bleskem nutně podexponován, protože blesk svým výkonem nestačí.
  2. Z minimálního směrného čísla blesku vyplývá druhý limit expozice bleskem, a sice minimální vzdálenost (ta závisí na nastaveném ISO a clonovém čísle), v které je možné bleskem dobře exponovat. Jinými slovy – bude-li předmět blíže než v této vzdálenosti, bude bleskem nutně přeexponován, protože blesk nedokáže dostatečně snížit intenzitu svého záblesku. To je důležité například v makrofotografii.
  3. Vyšší hodnoty ISO zvyšují dosah blesku a při kratších vzdálenostech než maximálních usnadňují blesku práci a šetří jeho baterie. Blesk totiž díky vyššímu ISO může blesknout slaběji.
  4. Nižší hodnoty clonových čísel (otevřená clona) zvyšují dosah blesku a při kratších vzdálenostech než maximálních usnadňují blesku práci a šetří jeho baterie. Blesk totiž díky otevřené cloně může blesknout slaběji.
  5. Expoziční čas (pokud nepřekročí X- sync limit) nemá na expozici bleskem žádný vliv.
Například externí blesk Nikon Speedlight SB-800 uvádí ve své dokumentaci maximální směrné číslo 30 na ohnisku 24 mm a 56 na ohnisku 105 mm. Minimální směrné číslo potom 2,6 na ohnisku 24 mm a 4,9 na ohnisku 105 mm. Kvůli směrování světla ale nelze fotografovat blíže než ze vzdálenosti 0,6 metru.Pro snímky zblízka je nevhodné používat normální blesk, jednak kvůli minimálnímu směrnému číslu, ale též kvůli směru světla. Pro tyto snímky se používají makroblesky (na snímku Sigma EM-140 DG - směrné číslo 14), které sice nevynikají velkými směrnými čísly, ale jsou velmi vhodné právě pro makrofotografii.


Závěr k expozici bleskem

Při reportážní práci je zcela obvyklé se plně spoléhat na automatiku blesku a maximálně blesk kompenzovat podle odchylky popředí od středně šedé. Díky všem diskutovaným problémům ale nečekejte expozičně perfektní a stabilní výsledky. Exponovat bleskem vzdálenější předměty (nad cca 5 - 10 metrů) je velký risk, protože se snadno narazí na horní limit výkonu blesku. Konkrétní hodnoty pro váš blesk, fotoaparát a objektiv není problém spočítat - viz výše. Dolní limit výkonu je důležitý při makrofotografii, dokumentaci, přefocování atp. a opět není problém jej spočítat.

Při studiové práci (externí odpalování blesků) a různých jiných hrátkách (stroboskop atp.) je třeba expozici nastavovat zcela ručně pomocí směrného čísla. Potom přijdou na řadu plnohodnotné výpočty a ruční nastavení expozice jak na fotoaparátu, tak na blesku.

Příště se podíváme na zbylé dva kroky pro perfektní práci s bleskem, a sice zvládnutí barvy blesku, stínů a lesků.


Autor: Roman Pihan

Vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou. Po nástupu digitální fotografie se stal jedním z propagátorů jejího využití v komerční i amatérské praxi. Pravidelně přispívá fotografickými články do řady odborných časopisů, lektoruje a přednáší fotografii na konferencích. Vydal úspěšné knihy „Mistrovství práce s DSLR“ a „Mistrovství práce se světlem“.

Nejnovější články
Adobe ukázal Moving Stills: AI vytváří prostorové video z fotky Adobe ukázal Moving Stills: AI vytváří prostorové video z fotky
Na konferenci Adobe MAX představila společnost také technologie, které má ve vývoji. Zajímavostí jsou např. Moving Stills, kdy systém pomocí umělé inteligence a zdrojové fotografie vytvoří video s iluzí pohybu v prostoru.
Včera, aktualita, Milan Šurkala5 komentářů
Meyer Optik Görlitz končí, lidé neuvidí peníze ani objektivy Meyer Optik Görlitz končí, lidé neuvidí peníze ani objektivy
Kickstarter nepřináší vždy úspěšné projekty. Jedním z obrovských neúspěchů je společnost net SE, která oživovala objektivy Meyer Optik Görlitz nebo Oprema Jena. Společnost nicméně zbankrotovala a lidé neuvidí ani peníze ani objektivy.
19.10.2018, aktualita, Milan Šurkala10 komentářů
Maličký fotoaparát TinyMOS NANO1 pro astrofotografii Maličký fotoaparát TinyMOS NANO1 pro astrofotografii
TinyMOS představuje druhou generaci maličkého fotoaparátu určeného dle tvůrců zejména pro astrofotografii. Proti předchůdci je výrazně menší a lehčí, rozumí si také se dvěma různými bajonety pro objektivy.
19.10.2018, aktualita, Milan Šurkala2 komentáře
Sony oficiálně uvádí nové čipy, 1/3" až středoformát Sony oficiálně uvádí nové čipy, 1/3" až středoformát
Společnost Sony zveřejnila seznam nových snímačů pro smartphony, kompakty, CSC i DSLR. Najdeme mezi nimi novinky využívající klasickou technologii FSI, ale i modernější BSI a pochopitelně i vrstvené snímače.
18.10.2018, aktualita, Milan Šurkala20 komentářů
Yashica Y35 digiFilm je dle uživatelů příšerný fotoaparát Yashica Y35 digiFilm je dle uživatelů příšerný fotoaparát
Loni touto dobou byl oznámen fotoaparát Yashica Y35 digiFilm, do kterého se vkládaly jakési digitální filmy. Ty ovlivňovaly, jak se daná fotka převede do JPEGu. Dle uživatelů je ale kvalita fotoaparátů naprosto žalostná.
18.10.2018, aktualita, Milan Šurkala5 komentářů