Příjmy z prodeje digitálních fotoaparátů (ročně do 2015)