Pojmy
Barevný filtr Fotodiody, což jsou materiály velmi citlivé i na slabé světlo, se používají k měření množství světla pro každý jednotlivý pixel na CCD čipu. Ve své podstatě se jedná o zařízení, které samo o sobě nemůže postřehnout rozdílné vlnové délky světla (je tzv. monochromatické), takže nemůže poskytnout informaci o barvě. K získání barevné informace se před fotodiodu umístí barevný filtr, který zjednodušeně řečeno propustí jen "svou" barvu. Takový filtr je umístěn před každou fotodiodou na CCD čipu. Struktura berevného filtru je pevně dána, většinou se jedná o GRGB (zelená-červená-zelená-modrá). Interpolací se potom určí výsledná barva pro daný pixel.
Bulb (B-čas) Nastavení závěrky, při kterém je závěrka otevřená, dokud je stisknutá spoušť.