Pojmy
Digitální zoom Zvětšení snímku je u elektronického (digitálního) zoomu dosaženo tak, že je obraz načten jen z menší oblasti světlocitlivého čipu kolem jeho středu, což ovšem znamená výraznou ztrátu rozlišení. Proto lze o účelnosti této možnosti úspěšně pochybovat a není vhodné jí nepřikládal při koupi digitálního fotoaparátu žádnou prioritu.
Digitální zoom Jedná se o softwarové zvětšení obrazu. Používá se pro detailní prohlídku nafotografovaného snímku anebo při vlastním fotografování (ovšem v tom případě za cenu jisté ztráty kvality, protože obraz nesnímá celá plocha CCD čipu).