Pojmy
Objektiv Objektiv je spojná soustava čoček konstruovaná tak, aby byly optické vady sníženy na co nejmenší možnou míru. Obraz fotografovaného předmětu je skutečný, převrácený a zpravidla zmenšený (pokud se nejedná o makrofotografii). Čočky jsou sdružovány do členů, které mohou být lepené. Každý objektiv je charakterizován ohniskovou vzdáleností, světelností (nejmenším clonovým číslem) a zorným úhlem.
Objektiv s proměnným ohniskem - zoom Takový objektiv, u něhož je možné přeskupováním jednotlivých optických členů dosáhnout průběžné změny ohniska. Zvlášť se využívá u digitálních fotoaparátů kompaktních rozměrů.
Obrazová rovina Pomyslná rovina kolmá k optické ose objektivu, ve které leží obraz předmětu (přesněji těch bodů předmětu nebo scény, které leží v jedné rovině, kolmé k optické ose). Je-li správně zaostřeno, splývá obrazová rovina s rovinou CCD snímače.
Obrazový úhel Úhel, který svírají nejkrajnější paprsky, jež ještě dopadnou na CCD prvek. Obrazový úhel je určen ohniskovou vzdáleností objektivu a velikostí CCD prvku.
Ohnisko Jedná se o bod, který leží na optické ose a do něhož se po průchodu optickou soustavou (objektivem) sbíhají všechny světelné paprsky, vycházející z předmětu (fotografovaného objektu).
Ohnisková vzdálenost Vzdálenost mezi středem čočky nebo objektivu (přesněji obrazovým hlavním bodem objektivu) a bodem (ohniskem), ve kterém se protínají paprsky dopadající do objektivu rovnoběžně s jeho optickou osou.
Optická osa objektivu Přímka procházející středy všech čoček objektivu.
Optický zoom Jedná se o speciální obejktiv, který umožňuje měnit ohniskovou vzdálenost, tím samozřejmě i obrazový úhel. Dochází ke změně perspektivy obrazu. Vše je zařízeno optickou cestou a proto se nemusíme obávat degradace obrazu (tedy ve smyslu neúplného využití rozlišení CCD čipu). Z hlediska optických vad, je samozřejmě jejich korekce u zoomu obecně mnohem složitější.