Pojmy
TTL systém TTL hledáček (through the lens) pochází od klasických jednookých zrcadlovek a znamená, že se na fotografovaný objekt díváme doslova "skrz objektiv". Je toho dosaženo díky tomu, že se v konstrukci fotoaparátu používá polopropustného zrcadla. Svazek světla odraženého od fotografovaného objektu prochází objektivem a od tohoto zrcadla se odráží na matnici a do hledáčku, který obsahuje pentagonální hranol (srovnává stranové obrácení obrazu). Matnice je jasná (navíc se často dá vyměňovat mezi několika typy), a proto je možné i manuální ostření. Velkou výhodou tohoto systému je možnost vyměňovat objektivy bez jakéhokoliv vlivu na interpretaci výsledného obrazu v hledáčku.