Pojmy
Zkreslení obrazu Ke zkreslení obrazu dojde tehdy, jestliže se body, které jsou různě vzdálené od osy, zobrazí s různým příčným zvětšením. Dobře se to vysvětluje na pravoúhlé mříži, která leží v rovině kolmé k optické ose. Pokud příčné zvětšení optické soustavy roste se vzdáleností bodu od osy, zobrazí se tato mříž s tzv. poduškovitým zkreslením. Pokud je tomu naopak, tj. příčné zvětšení optické soustavy klesá se vzdáleností bodu od osy, zobrazí se mříž se soudkovitým zkreslením.
Zkreslení obrazu je možné odstranit vhodnou kombinací dvou čoček, pokud je soudkovité zkreslení první čočky vykompenzováno poduškovitým zkreslením čočky druhé.