Tematické články
Cesta ke kvalitní fotografii: 1.díl

Cesta ke kvalitní fotografii: 1.díl

Expozice, zaostření, vyvážení bílé, JPEG či RAW atp., to vše jsou jen technické aspekty fotografie. Jsou-li špatně zvoleny, je fotografie jednoduše řečeno nepoužitelná. Jsou tedy podmínkou nutnou - nikoliv však postačující! Aby fotografie byla i „hezká“ je třeba splnit ještě další, subjektivní a iracionální estetická hlediska.
14.8.2006, článek, Roman Pihan2 komentáře
Cesta ke kvalitní fotografii: 2.díl

Cesta ke kvalitní fotografii: 2.díl

Desítky let fotografové celého světa empiricky zjišťovali a shromažďovali pravidla jak svými fotografiemi zaujmout. Výsledkem je pár relativně jednoduchých zásad, jejichž dodržováním šance na pěknou fotografii prudce stoupají.
21.8.2006, článek, Roman Pihan
Cesta ke kvalitní fotografii: 3.díl

Cesta ke kvalitní fotografii: 3.díl

V minulém díle seriálu jsme popsali pravidla o co nejbližším snímání, o popředí, pozadí a prostoru snímku, o diagonálách, liniích a křivkách a o soustředění pozornosti na hlavní objekt. Nyní budeme pokračovat veledůležitými pravidly o kontrastu a hloubce ostrosti.
24.8.2006, článek, Roman Pihan
Cesta ke kvalitní fotografii: 4.díl

Cesta ke kvalitní fotografii: 4.díl

V minulém díle seriálu jsme popsali pro fotografii tolik důležitý kontrast a jedno ze základních pravidel a sice hloubku ostrosti. Nyní pokračujme kompozicí, horizontem a svislicemi, úhlem snímání, rytmy ve fotografii a rámováním.
31.8.2006, článek, Roman Pihan
Cesta ke kvalitní fotografii: 5.díl

Cesta ke kvalitní fotografii: 5.díl

V minulém díle seriálu jsme popsali základní pravidla kompozice, horizontu a svislic, úhlu snímání, rytmů a rámů. V závěrečném díle završíme náš seriál chybami typu srostlice, dotyky a opuštění snímku, přidáme pravidla pro výřez a ořez a zakončíme závěrečným doporučením, jak hledat zajímavé scény.
1.9.2006, článek, Roman Pihan