www.digimanie.cz
>
>
>

DSLR na cestě časem - 22. díl

DSLR na cestě časem - 22. díl
, , článek
Po vyvážení bílé automaticky (AWB) na přeprogramované typy světel a na barevnou teplotu v Kelvinech dnes dokončíme problematiku vyvážení bílé měřením na etalon střední šedé tabulky, pohovoříme o RAW a probereme některé opravdové „barevné špeky“.reklama

Uživatelské vyvážení bílé (Custom, Preset)Zamyslíte-li se nad tím jak vyvážení bílé pracuje (viz tento díl), tak se dá najít poměrně spolehlivý způsob, jak snadno a levně vyvážení bílé provést, a to velice přesně. Jediné co k tomu potřebujete, je kousek zaručeně barevně neutrálního předmětu – v praxi se používá střední šedá tabulka. Není ani tak důležité, jak tmavá je to šedá či dokonce lze použít i bílý papír, ale aby celé spektrum světla odrážela tabulka stejně, tj. nijak neměnila barvu dopadajícího světla.


Střední šedá tabulkaVyfotografujete-li uvedenou střední šedou tabulku, tak protože tabulka nijak nemění spektrum světla (tj. barvy), tak fotoaparát vlastně uvidí barvu okolního světla! A vidí-li barvu okolního světla, není problém nastavit RGB kanály tak, aby tuto barvu eliminovaly. Tím se provede zcela přesné vyvážení bílé, neboli barva okolního světla je 100% eliminována.
Vyvážení bílé probíhá v principu tak, že ukážete fotoaparátu něco zaručeně barevně neutrálního (bezbarvého) a řeknete: „Vyvaž si kanály senzoru tak, abys to viděl také bezbarvě“. Tím dojde k eliminaci všech nechtěných barev způsobených barvou okolního světla. Důležité je si ale uvědomit, že to funguje jen TEĎ a TADY.


Prakticky tedy potřebujete barevně neutrální papír (prodává se jako střední šedá tabulka a formát A5 stojí kolem 80,- Kč), v nouzi lze použít obyčejný bílý papír, kus šedé/bílé látky atd. Tu je třeba ve speciálním měřícím režimu fotoaparátu vyfotografovat a podle návodu potom toto vyvážení bílé aktivovat.
Například na fotoaparátech Canon probíhá uživatelské vyvážení bílé (Custom WB) ve třech krocích: Nejprve je třeba vybrat v menu Custom WB, potom vybrat na kartě platnou fotografii střední šedé tabulky a potom nastavit vyvážení bílé na symbol .Filtry na vyvážení bíléNa trhu je i řada různých jiných pomůcek pro nalezení barvy okolního světla, a tím k vyvážení bílé. Jedna z možností je nasadit na objektiv barevně neutrální mléčný „filtr“, a tím zprůměrovat barvu všeho světla vstupujícího do objektivu. K tomu slouží řada tzv. filtrů pro vyvážení bílé (White Balance Filter). Po nasazení na objektiv se provede vyvážení bílé stejně jako na šedou tabulku, čímž dojde k potlačení jakékoliv barvy světla na scéně.


Filtry pro vyvážení bílé pracují na tom principu, že barevně smíchají všechny barvy světla vstupující do objektivu, a proto po vyvážení bílé na tuto barvu dojde k přesné eliminaci všech barevných posunů. Je to tedy jakási jiná varianta střední šedé tabulky.


Vyvážení bílé na stropDalší velmi účinný trik vyvážení bílé oceníte v případě, že fotografujete s externím bleskem v interiéru, kdy se hlavice blesku směruje na strop a fotografuje tedy v odraženém světle o strop. Výsledná barva světla na scéně je výsledkem barvy blesku (ten produkuje bílé světlo) a barvy stropu. Je tedy třeba eliminovat barvu stropu, protože blesk je bílý. Je proto možné vyvážit bílou na strop podobně jako na střední šedou tabulku, čímž dojde k eliminaci jeho barvy. Není to tak přesné jako použití střední šedé tabulky, ale výsledky jsou překvapivě dobré.
Vyvážení bílé na strop pomůže tam, kde používáte na osvětlení/přisvětlení externí blesk odrazem o strop, který ale není bílý.


RAWVyvážení bílé se ve všech digitálních fotoaparátech provádí až poté, co senzor vydá signál (tento signál ze senzoru je vlastně barevná „pravda“). Bílá se potom vyváží umělým potlačením či naopak zesílením jednotlivých RGB složek signálu. Protože RAW ale zaznamenává na kartu přímo výstup senzoru, tak při snímání do RAW není nutné vyvažovat bílou. Vyvážení se provede až v PC při zpracování/vyvolání RAWu, kdy se také provede patřičné potlačení/zdůraznění RGB kanálů. Možnosti vyvážení bílé na PC při zpracování RAWu bývají totožné s možnostmi fotoaparátu.

Přesto má vyvažování bílé přímo na fotoaparátu, a tedy při práci přímo na scéně smysl i při snímání do RAW, a sice ze tří důvodů:
  1. Při zpracování RAWů na PC nabízí převodní programy volbu „Jako snímek (As Shot)“, kdy se vyvážení bílé v PC provede podle původního nastavení na fotoaparátu v době pořízení snímku. Bylo-li nastavení tehdy správné, tak to velmi šetří čas při zpracování RAWů. Nic ale nebrání vyvážit bílou jinak a vyrobit třeba i více barevných variant snímku.
  2. Snímá-li se do RAW+JPEG, tak JPEG snímek je zpracován, a tedy vyvážen podle nastavení bílé na fotoaparátu.
  3. V každém RAW souboru je také malý náhledový JPEG snímek, aby bylo možné RAW snadno prohlížet. Ten je samozřejmě také vyvážen podle nastavení bílé na fotoaparátu.
Jak vidno, tak možnosti vyvážení bílé u programů určených pro zpracování RAWů kopírují možnosti fotoaparátu. Za zmínku stojí volba As Shot – popis viz výše.


Doladění vyvážení bílé (WB Shift, WB Fine Tuning)Většina fotoaparátů má možnost doladění vyvážení bílé, a to buď obecně na libovolnou barvu, nebo v barevném směru „kolmém“ na běžné vyvážení bílé. Vyvažování barev pomocí teploty barev v Kelvinech totiž probíhá jen po křivce záření černého tělesa, které postihuje barvy mezi modrou a oranžovou a nedokáže tak postihnout například odstíny zelené. Proto je možné pomocí dovážení bílé (WB Shift) toto vyvážení na jiné barvy než barvy záření černého tělesa provést.
Křivka záření černého tělesa, kde se barvy popisují její teplotou v Kelvinech, se rozprostírá mezi modrou a oranžovou barvou. Teplota kolem 5500 K protíná bod E – bod s vyváženým spektrem. Jinou barvu nelze pomocí teploty popsat ani zadat, což řeší právě možnost doladění bílé.
Prakticky probíhá možnost doladění bílé tak, že v menu fotoaparátu nastavíte barevný bod, na který bude barva doladěna. Při vyvážení bílé na šedou tabulku to ale není nutné, protože si vše zařídí fotoaparát zcela sám.


Bracketing vyvážení bílé (WB Bracketing)Podobně jako expoziční bracketing je bracketing vyvážení bílé možnost pořídit více fotografií (obvykle tři) s různým nastavením vyvážení bílé. Ten barevně správný snímek se potom vybere až u PC.
Na fotoaparátech Canon je bracketing vyvážení bílé (BKT) spojen s funkcí doladění vyvážení bílé (SHIFT). U bracketingu bílé lze nastavit směr a barevnou rozteč snímků.


Různobarevné osvětleníVyvážení bílé se velmi komplikuje v případě, že na scéně (například v místnosti) je použito více druhů osvětlení, a tedy více barev světla. Je-li například levá část místnosti osvětlena žárovkou (červená) a pravá denním světlem z okna (lehce modrá), barva v místnosti kolísá místo od místa. Není proto možné dobře vyvážit bílou na celou místnost, vyvážit bílou lze vždy jen pro jeden bod v místnosti. Zpravidla se tento bod volí podle toho, kde se nalézá hlavní objekt, případně se vyvážení bílé vypne (nastaví se volba , což znamená „nevyvažuj“) a barva se ponechá podle pravdy.
Ukázka různobarevného nasvícení (pražská Lucerna) – vlevo červené žárovky, vpravo modré efektové světlo. Jednou vyvážit bílou a operovat na větším prostoru prostě nelze.


Zhroucené spektrum (Broken spektrum)Některé světelné zdroje (například některé zářivky) produkují světlo, které obsahuje jen jednu nebo dvě RGB složky z celkových tří – jednu nebo dvě tedy téměř neobsahují. Takové světlo nazýváme světlo se zhrouceným spektrem. Podobný efekt lze získat pomocí některých barevných filtrů a trpí jim i snímky pořízené pod vodou bez přídavného světla. Pořídíte-li snímek scény nasvícené zhrouceným spektrem, nemůže se vám nikdy podařit vyvážit bílou. Bílá je totiž rovnoměrné zastoupení RGB složek, a pokud jedna zcela chybí, její zesilování nepomůže. V takovém případě je nutné se vyvážení bílé vzdát a smířit se s barevně posunutými snímky.
Světlo slunce pod vodou (bez přídavného světla) trpí zhrouceným spektrem, kde od jisté hloubky zcela zmizí červená (Red) složka světla. Nelze tedy vyvažovat bílou, protože urputná snaha zesílit červenou (která tam není, či jen zcela zbytkově) drasticky zvedne barevný šum způsobený právě silně zesílenou červenou. Je nutné se spokojit v tomto případě s modrými snímky.


Případová studiePodívejme se na praktickou práci krok po kroku v barevně obtížné situaci – při pořizování fotografií na koncertu zpěvačky Ivy Marešové a skupiny 999 u příležitosti vydání jejího nového sólového alba „Na křídlech koní“:
Koncert byl nasvícen silně žlutým světlem (pro oči to bylo velmi efektní a podařené!), pro fotografii však poměrně obtížné. Toto byla „barevná pravda“ při vyvážení bílé na Slunce. Všimněte si histogramu, kde dominuje červená barva, čímž se silně přepaluje pleť. Dále je zastoupena barva zelená (červená+zelená=žlutá) a modrá prakticky chybí.
Při vyvážení bílé na Žárovku se sice žlutý nádech omezí, histogram přestane drasticky přepalovat červený kanál, avšak barvy jsou stále nepřirozené a snímek je de facto bezbarvý.
Pokud při vyvážení bílé na Žárovku vyfotografujete na jevišti střední šedou tabulku, uvidíte silný žlutý nádech, který prozradí i RGB vzorek s převažující R a G složkou (tj. dohromady žlutá) a s potlačenou modrou. Mít tento snímek je klíčové, protože podle něj se dá přesně vyvážit bílá buď přímo ve fotoaparátu nebo později při vyvolávání RAW, v nouzi se podle ní dají opravit i JPEG snímky.
Nyní není problém přinutit fotoaparát či PC, aby barvu, kterou vidí, potlačil. Tedy z původně středně šedé tabulky vyrobil opravdu středně šedou fotografii! Znamená to mírně potlačit červený R kanál (z původních 158 na 134), ponechat G kanál (hodnota 134) a zesílit modrý B kanál (z původní 31 na 134). Srovnají-li se všechny tři kanály na stejné číslo 134, vyváží se bílá a tabulka bude šedá.
Výsledek po vyvážení bílé, kde je vidět i vyvážený histogram, v němž se objeví i modrá složka. Je samozřejmě otázkou, zda trochu původní žluté barvy neponechat, aby atmosféra koncertu nebyla zcela potlačena „dokonalým“ vyvážením bílé. To je ale již vědomý a řízený proces fotografa.


Závěrem děkujeme Ivě Marešové a její skupině 999 za poskytnutí fotografií.

Příště změníme téma a podíváme se na práci s bleskem.


Autor: Roman Pihan

Vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou. Po nástupu digitální fotografie se stal jedním z propagátorů jejího využití v komerční i amatérské praxi. Pravidelně přispívá fotografickými články do řady odborných časopisů, lektoruje a přednáší fotografii na konferencích. Vydal úspěšné knihy „Mistrovství práce s DSLR“ a „Mistrovství práce se světlem“.

Nejnovější články
Panasonic uvedl firmware pro Lumix GH5 i GX800 Panasonic uvedl firmware pro Lumix GH5 i GX800
Společnost Panasonic uvolnil nový firmware pro CSC fotoaparát Lumix GH5, který přináší podporu 4:2:2 10bitového záznamu včetně anamorfického módu. Updatu se dočkala i fotoaparát Lumix GX800 a 45-175mm objektiv.
Dnes,  aktualita, Milan Šurkala
Full frame telezoom Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Full frame telezoom Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS
Spolu s novým full frame fotoaparátem Sony A9 byl představen i nový objektiv typu telezoom FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM). Chlubit se má rychlým autofokusem i excelentní ostrostí.
Včera,  aktualita, Milan Šurkala,  1 komentář
Canon EOS 80D: příjemná inovace Canon EOS 80D: příjemná inovace
Zamíříme do třídy vyššího mainstreamu APS-C zrcadlovek a otestujeme Canon EOS 80D s novým 18-135mm IS USM objektivem. Fotoaparát má úplně nový 24MPx senzor, vylepšený ostřící modul a rozhodně se nechce nechat zahanbit.
Včera,  recenze, Milan Šurkala,  2 komentáře
Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS Nano USM Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS Nano USM
Není to dávno, co Canon inovoval svůj 18-135mm objektiv a přinesl STM verzi s krokovým motorkem. Dnes se podíváme na nástupce, který přináší USM motorek, kombinovaný s technologiemi z předchozího modelu pro lepší natáčení videa i fázové ostření.
Včera,  recenze, Milan Šurkala
Světelný širokoúhlý zoom Panasonic Leica 8-18mm F2.8-4.0 Světelný širokoúhlý zoom Panasonic Leica 8-18mm F2.8-4.0
Druhým z připravovaných F2,8-4,0 objektivů značky Leica pro Micro 4/3 je velmi širokoúhlý zoomovací objektiv Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm / F2.8-4.0 ASPH. Má být velmi dobře optimalizovaný i pro natáčení videa.
23.4.2017,  aktualita, Milan Šurkala,  5 komentářů