www.digimanie.cz
>
>
>

DSLR na cestě časem - 7. díl

DSLR na cestě časem - 7. díl
, , článek
V minulém díle jsme podrobně popsali možnosti nastavení AF systému u zrcadlovek Nikon. I když v zásadě disponuje většina DSLR podobnými možnostmi, tak v detailech se často liší. Podívejme se dnes na možnosti typické pro DSLR Canon.
K oblíbeným
reklama
Na úvod je dobré říci, že i když některé funkce vypadají mírně odlišně, tak to není o tom, že by některá firma něco „neuměla“. Je to spíše ukázka odlišného historického vývoje, odlišného přístupu k řešení problému AF a také zvyku příznivců značky na určitý styl ovládání, který je díky tomu možné měnit jen málo.
DSLR střední třídy Canon EOS 50D je druhá zrcadlovka, jejíž ostřící systém podrobně prozkoumáme.


Ostření na Canon EOS 50D


Canon EOS 50D je typickým zástupcem DSLR střední třídy a snese tak srovnání s minule popsanou DSLR Nikon D90, se kterou je podobný i cenou (cena těla Canon EOS 50D činí zhruba 27.000 Kč včetně DPH). Stejně jako Nikon, tak i Canon má po vybalení z krabice nastaveny jako aktivní všechny AF body a těch má celkem 9, a to uspořádaných do „diamantu“, jak se tomuto obrazci občas s nadsázkou říká. Podobné uspořádání AF bodů má mnoho DSLR Canon – např. Canon 5D, 450D a další.
Devět zaostřovacích bodů je uspořádáno do „diamantu“.


Volba AF bodu


Zcela stejně jako u DSLR Nikon je možné hodnotit aktivování všech AF bodů jako „problematické“ a logicky zcela stejně může často i selhat. Je tak možné opět doporučit metodu point-recompose-shot a volbu jednoho (typicky středního) AF bodu. Stejná je i filozofie amatérské a kreativní zóny. Canon jde ale v restrikcích amatérské zóny ještě dále - v amatérské zóně totiž nelze AF body vůbec měnit, jsou nastaveny stále všechny. Nikon sice vždy při jakémkoliv pootočení kolečka automaticky všechny AF body aktivuje, potom ale dovolí i v amatérské zóně body vybírat a měnit. Vzhledem k tomu ale, že u pokročilého fotografování není žádný důvod pro používání amatérské zóny (viz zajímavá anketa na Digimanii na toto téma, kde pouze kolem 7 % hlasujících čtenářů odpovědělo, že pokročilé expoziční režimy nepoužívá), je odlišnost Canon/Nikon zcela nepodstatná.
Kreativní zóna DSLR Canon zahrnuje režimy P, Tv, Av, M a A-DEP. Volby C1 a C2 představují dvě paměti pro všechny hodnoty.


Pokud tedy přepnete do kreativní zóny, lze výběr aktivního AF bodu u Canonu zhodnotit jako výrazně jednodušší. Na těle všech DSLR Canon (i u nejlevnějšího modelu Canon EOS 1000D) je tlačítko označené poněkud podivně jako . Po jeho stisku je možné volit aktivní AF bod. Otáčením voliče se potom volí jeden konkrétní z uvedených devíti bodů a desátá možnost jsou všechny AF body. To je ekvivalent možností „Single point“ a Auto-area“ v menu DSLR Nikon.
Při ostření na všech Canonech je zajímavá označená oblast přístupná pro pravý palec. Starší DSLR nemají tlačítko AF-ON.


Volba režimu ostření


Nezávisle na zvoleném AF bodu (nebo všech bodech) je možné volit metodu ostření. Všechny DSLR Canon disponují shodně režimy:
 • ONE SHOT – jednorázové zaostření, které se provede po stisku spouště nebo tlačítka AF-ON (viz dále) - odpovídá tedy metodě AF-S u Nikonů
 • AI SERVO – sledování pohyblivého objektu po dobu stisku spouště nebo po dobu stisku tlačítka AF-ON (viz dále), odpovídá tedy metodě AF-C u Nikonů. Pokud při této metodě nastavíte jako aktivní všechny AF body, tak fotoaparát nejprve zaostří podle středního AF bodu a potom si pohyblivý objekt automaticky předává mezi všemi body a tím jej sleduje. To tedy v zásadě odpovídá metodám Dynamic area a 3D-tracking u Nikonů.
 • AI FOCUS – běžné jednorázové ostření (One Shot) s tím, že pokud fotoaparát dojde k závěru, že se objekt pohybuje, tak automaticky zvolí AI servo, odpovídá tedy metodě AF-A u Nikonů.


Režim „Priorita hloubky ostrosti“ (A-DEP)


Všechny DSLR Canon mají na voliči režimů (kolečku) navíc režim A-DEP, což je v podstatě priorita hloubky ostrosti. Po volbě A-DEP se automaticky vyberou všechny AF body a DSLR se potom snaží nastavit takovou clonu, aby všechny AF body byly uvnitř hloubky ostrosti. Míří-li však alespoň jeden bod hodně daleko a současně alespoň jeden bod blízko (např. při skupinové fotografii, kdy jeden bod míří na pozadí a ostatní míří na tváře), povede to snadno k clonám kolem f/22 a tím k velmi dlouhým časům (vteřiny).

To je úskalí tohoto režimu, i když např., v krajinářské fotografii se tento režim blíží používanému hyperfokálnímu ostření s maximální hloubkou ostrosti (více o hyperfokálním ostření např. zde). V každém případě se ale nejedná o nic převratného a každý středně pokročilý fotograf snadno dosáhne stejného výsledku pomocí režimu Av (A).
Režim A-DEP je ostření na maximální hloubku ostrosti (ostré všechny body, hyperfokální ostření) typické pro krajiny, ale i interiéry, architekturu atp. Je sice snadné jej dosáhnout i pomocí režimu Av, režim A-DEP je však někdy pohodlnější.


Uzamčení expozice/ostření, AE/AF Lock


Trochu nepřehledná situace panuje ohledně uzamčení ostření ve vazbě na uzamčení expozice. O co jde? Typicky při ostření metodou point-recompose-shot s jedním (středním) AF bodem je vhodné oddělit okamžik ostření od okamžiku měření expozice. Jinými slovy – ostřit je třeba v okamžiku, kdy střední bod míří např. na obličej, kdežto měřit expozici je nutné v okamžiku, kdy snímek je již finálně, a tedy správně zarámován po překomponování. Ostřit a měřit expozici je proto nutné v jiný okamžik.

Při běžném použití však obě měření proběhnou ve stejný okamžik, a sice po namáčknutí spouště do poloviny. To při pokročilém fotografování metodou point-recompose-shot může zmást expozici, která potom není správně naměřena (resp. je naměřena jinde). Většina DSLR má tedy jedno či více tlačítek, které umožňují změřit expozici a zaostřit v jiný okamžik.

Chování DSLR Canon EOS 50D (a nejen její) je v tomto směru poněkud složité, vše snadno ozřejmí tabulka:


Metoda měření expozice
Co udělá namáčknutí spouště [1]
Co udělá tlačítko (AE LOCK) [2]
Co udělá tlačítko
AF-ON [3] [5]
Poměrová (Evaluative)
Změří a uzamkne expozici i zaostří
Změří a uzamkne expozici [4]
Zaostří
Ostatní
Zaostří
Změří a uzamkne expozici [4]
Zaostří


[1] Pomocí uživatelských funkcí lze nastavit i jiné chování spouště, uvedeno standardní nastavení.
[2] Pomocí uživatelských funkcí lze význam tlačítek a AF-ON přehodit.
[3] Pomocí uživatelských funkcí lze nastavit i jiné chování tlačítka, či jej zcela vypnout - uvedeno standardní nastavení.
[4] Expozice se uzamkne po celou dobu stisknutého tlačítka a po jeho uvolnění po dobu následujících 4 vteřin.
[5] Starší DSLR Canon nemají tlačítko AF-ON. Při standardním nastavení je proto nutné vždy ostřit spouští.
Je evidentní, že u tohoto snímku je nutné měřit expozici při tomto zarámování. Naopak zaostřit je třeba na hlavu, protože jinak by došlo k chybnému zaostření na nekonečno (viz červený AF bod). Tento „spor“ je možné vyřešit jen tlačítkem (Canon) či AE-L/AF-L (Nikon).

Z výše uvedeného vyplývají při potřebě oddělit měření expozice od okamžiku zaostření jednoduché závěry (pro standardní nastavení):
 1. Používáte-li amatérskou zónu, není možné oddělit okamžik měření expozice od ostření. Je totiž vždy zvoleno poměrové měření expozice a tlačítko je nefunkční.
 2. Používáte-li v kreativní zóně (P, Tv, Av, M, A-DEP) poměrové měření expozice, je třeba zaostřit spouští, překomponovat, stisknout tlačítko (čímž dojde k přeměření expozice) a domáčknout spoušť.
 3. Používáte-li v kreativní zóně (P, Tv, Av, M, A-DEP) jiné než poměrové měření expozice, namáčknutí spouště do poloviny zaostří a teprve při domáčknutí spouště (již při správné kompozici obrazu) se měří expozice. Není tedy třeba dělat nic, vše funguje jak má. Chcete-li měřit expozici v jiný okamžik, je možné kdykoliv použít tlačítko .


Uzamčení expozice/ostření na DSLR Nikon D90, tlačítko AE-L/AF-L


Chování DSLR Nikon D90 je v tomto směru jednoduší a přehlednější. Velmi podobně jsou na tom i všechny ostatní DSLR Nikon. Při standardním nastavení aktivuje namáčknutá spoušť do poloviny vždy jen ostření, a to ve všech režimech. Uživatelskou funkcí c1 je však možné zapnout, aby namáčknutí spouště uzamklo i expozici, standardně je však toto vypnuto.
DSLR Nikon mají jediné tlačítko, jehož význam je ale možné pro ostření ve vazbě na měření expozice nastavit.


Uživatelskou funkcí f4 je možné přiřadit jedinému tlačítku AE-L/AF-L požadovanou funkci, a to ve všech režimech. Tlačítko (vyjma bodu 4) uzamyká zvolenou veličinu jen po dobu jeho držení:
 1. Stisk tlačítka uzamyká expozici i aktivuje ostření (standardní nastavení)
 2. Stisk tlačítka uzamyká jen expozici
 3. Stisk tlačítka aktivuje jen ostření
 4. Stisk tlačítka uzamyká jen expozici, a to až do doby dalšího stisku tlačítka
 5. Stisk tlačítka aktivuje ostření a spoušť je pro zaostřování vypnuta
 6. Stisk tlačítka uzamyká expozici bleskem (FV-Lock)

Příště se podíváme na problematiku špatně seřízeného AF systému, a sice tzv. Back focus, Front focus (BF/FF) a další.


Autor: Roman Pihan

Vystudoval ČVUT Fakultu elektrotechnickou. Po nástupu digitální fotografie se stal jedním z propagátorů jejího využití v komerční i amatérské praxi. Pravidelně přispívá fotografickými články do řady odborných časopisů, lektoruje a přednáší fotografii na konferencích. Vydal úspěšné knihy „Mistrovství práce s DSLR“ a „Mistrovství práce se světlem“.

Nejnovější články
Canon EOS R na DxOMarku: dostal 89 bodů Canon EOS R na DxOMarku: dostal 89 bodů
DxOMark začal opět ve velkém testovat fotoaparáty a po full frame Nikonech se podíval také na nový Canon EOS R. Ten si v hodnocení vysloužil 89 bodů, což ve full frame třídě není moc vysoké číslo. Není to ale vůbec tak zlé, jak to vypadá.
21.3.2019, aktualita, Milan Šurkala7 komentářů
Slavná pařížská ulice chce v určité časy zakázat vstup instagramerům Slavná pařížská ulice chce v určité časy zakázat vstup instagramerům
Bydlet v krásné a oblíbené pařížské ulici Rue Crémieux má i své nevýhody. Tamní obyvatelé totiž nejsou spokojeni se spoustou instagramerů, fotografů a tvůrců videoklipů, kteří se k nim bez přestání hrnou. 
21.3.2019, aktualita, Kateřina Hoferková
iPhone vs. staré APS-C: co má vyšší dynamický rozsah? iPhone vs. staré APS-C: co má vyšší dynamický rozsah?
Nedávno se na stránkách Digimanie rozhořela diskuze o tom, zda se modernější mobilní telefony mohou např. dynamickým rozsahem rovnat starým zrcadlovkám. Vyzkoušeli jsme tedy iPhone SE a postavili ho proti deset let starému 14,6MPx APS-C čipu.
20.3.2019, recenze, Milan Šurkala20 komentářů
Sony vyvinulo BSI senzor s globální závěrkou Sony vyvinulo BSI senzor s globální závěrkou
Sony oznámilo vývoj nového 20MPx snímače, který bude vybaven systémem globální závěrky pro absenci nepříjemného rolling shutter efektu ve spojení s technologií BSI. Tato kombinace je zatím netradiční.
19.3.2019, aktualita, Milan Šurkala
Zenit ukázal supersvětelný Zenitar 0,95/50 pro Sony FE Zenit ukázal supersvětelný Zenitar 0,95/50 pro Sony FE
V nabídce ruského výrobce objektivů KMZ se pod značkou Zenit objevuje supersvětelná novinka Zenitar 0,95/50. Podporuje full frame CSC fotoaparáty Sony a slibuje extrémně dobrou světelnost F0,95.
17.3.2019, aktualita, Milan Šurkala4 komentáře