reklama
Recenze  |  Aktuality  |  Články
Doporučení  |  Diskuze
Fotoškola  |  Seriály
Fotoaparáty  |  Objektivy
Fotomobily  |   Software
Příslušenství  |  Ostatní
Svět hardware  |  TV Freak
Svět mobilně

Autorské stahování

G-Tučňák (2)|25.4.2014 19:15
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda stahováním fotek, filmů nebo hudby například z Ulož.to nebo přes P2P (pokud mám zablokované sdílení) je ke dnešnímu dni legální? Podle zákona je možnost stahovat pro vlastní potřebu, ovšem říká taky, že P2P a masivní úložiště nepovažuje za osobní potřebu. V dalším zákoně v tom zase je zmatek, jelikož se povoluje občasné stažení z internetu (jaký je podle zákona rozdíl mezi "internetem" a "úložištěm", když každá ta věc musí být pro stažení někde nahrána), tak jak to tedy je?

"Současné stahování filmů z internetu, a to především stahování ze služeb, které jsou k porušování práv masivně zneužívány (P2P sítě, filehostingové a FTP servery), rozhodně nelze považovat za užití díla pro osobní potřebu, neboť uživatelé stahují díla přímo z nelegálního zdroje v přímé závislosti na protiprávním jednání jiných osob, které díla bez souhlasu nositelů práv neoprávněně užívají - sdílejí a zároveň je v rozporu s podmínkami třístupňového testu, který stanoví, že:

výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v zákoně;
pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla;
a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.

Aby se jednalo o volné užití dle autorského zákona musí být všechny tři podmínky splněny zároveň. Z uvedeného je zřejmé, že v případě P2P síti a veřejných úložišť souborů tomu tak rozhodně není."

"Samotné stažení filmu z internetu, např. občasné stažení díla, které v ČR není v distribuci, však jako takové v souladu s platnou právní úpravou lze považovat za volné užití pro osobní potřebu, pokud jsou splněny všechny podmínky volného užití:

jedná se o zveřejněný film, tedy nikoliv o předpremiérový titul;
nejsou dotčeny technické prostředky ochrany práv;
rozmnoženinu si stahuje ten, jehož vlastní osobní potřebě má sloužit;
stažená rozmnoženina bude sloužit výhradně k osobní potřebě, tedy nikoliv k dalšímu sdílení nebo uploadu, rozšiřování či veřejné projekci atd."