Pojmy
Efekt červených očí Červená barva očních zornic, způsobená odrazem světla umístěného v těsné blízkosti objektu, od růžové sítnice.
EVF - elektronický hledáček Je specifický pro digitální fotoaparáty, u klasických se s ním nelze setkat. Obsahuje miniaturní displej, na který se "promítá" obraz, který zachytí snímací světlocitlivý čip. Proto v hledáčku vidíme přesně totéž, co fotíme a i při použití konvertorů či makrofotografii nemáme žádné potíže. Používá se u digitálních zrcadlovek s velkým rozsahem zoomu, protože u nich už by nebyl průhledový hledáček schopen tento rozsah interpretovat.

Velkou výhodou EVF je, že můžeme mít možnost si na něm zobrazit různé údaje, informující o nastavení fotoaparátu. Obsahuje indikátory zaostření, blesku, nastavené expozice, jejího měření, režimu, korekce a mnoha dalších. Dokonce je možné si v EVF hledáčku zobrazit histogram fotografie či kontrolovat na něm nastavení funkcí z hlavního menu.
Expoziční automatika Clonová, časová nebo úplná expoziční automatika, která nastaví správnou expoziční kombinaci podle zvoleného programu.
Expozimetr Přístroj ke stanovení správné expozice na základě fotoelektrického měření intenzity osvětlení nebo jasu fotografovaného předmětu.