Pojmy
Makrofotografie Fotografování miniaturních objektů (ať už ze světa přírody nebo techniky), k níž se používají speciální objektivy, které dokážou zaostřit na velmi krátkou vzdálenost.
Makroobjektiv Objektiv s velkou rozlišovací schopností, používaný ke snímání velmi blízkých objektů.
Manual fokus Princip manuálního zaostřování spočívá v promítání obrazu na matnici, která je vybavena zkříženými klíny či mikroprizmatickým hledáčkem, které usnadňují rozpoznání, zda je zaostřeno dokonale nebo ne. Tento způsob zaostřování spolu s možností ovlivňovat clonu se nejvíce používá pro zdůraznění fotografovaného objektu. Moderní přístroje využívají k indikaci správného zaostření automatický systém, protože jejich matnice většinou neobsahuje zkřížené klíny (pouze u drahých zrcadlovek tato možnost existuje, ale až po výměně matnice za jiný typ).
Manuální režim Manuální režim (M) umožňuje ruční nastavení clony i doby expozice. Je to nejvíce kreativní režim, ale také nejnáročnější na fotografické znalosti. Jeho nevýhodou je jen značná pomalost a také fakt, že může dojít k chybám (například při rychlých změnách světelných podmínek).
Mikrofotografie Fotografování miniaturních objektů pomocí mikroskopu.
Monofokální objektiv Objektiv s neproměnnou ohniskovou vzdáleností. Používá se též termín objektiv s pevným ohniskem.