Pojmy
Vady čoček Souhrnný název pro vady optického zobrazení jednoduchou čočkou. Tyto vady jsou způsobeny jednak různou vlnovou délkou světla (chromatické vady), jednak kulovým tvarem čoček. Odstraňují se kombinací spojek a rozptylek a použitím skel s různou lámavostí.
Vinětace Pokud objektivem zobrazujeme předmět, který leží mimo optickou osu, projeví se omezení chodu paprsků přírubami čoček a tubusem objektivu. Navíc, ve spojení s působením clony, nastane deformace průřezu svazku paprsků, který pak díky tomu nebude kruhový, ale eliptický. Osvětlení je totiž závislé na úhlu, pod nímž svazek djopadá na objektiv:
Ztráta osvětlení obrazu předmětů ležících mimo osu, způsobená touto deformací (danou závislostí na čtvrté mocnině úhlu náklonu ) se nazývá vinětace. Z uvedeného vzorce je vidět, že ačkoliv je vinětace nevyhnutelná, závisí především na stavbě objektivu. Je totiž tím menší, čím větší je vstupní pupila (D) a čím kratší je ohnisková délka objektivu (f).
Vinětace objektivu Pokles osvětlení směrem ke krajům obrazu. Projevuje se tmavšími okraji a rohy snímaného záběru.